L'estudi de la demanda i oferta turística 2016 llança dades d'un creixement continu de l'ocupació i un elevat grau de satisfacció del turista. Des de 2014 l'ocupació turística mitjana anual ha passat d'un 58% a un 69'65% en 2016. Aquests són alguns de les dades que arreplega l'Estudi de l'Oferta i Demanda Turística realitzat per l'empresa PG Turística que avui ha presentat publicament el Departament de Turisme que dirigeix Jan Van Parijs.

El document, que podrà consultar-se en la web del Departament de turisme, es converteix en una radiografia de la situació del mercat i del clúster turístic del municipi. El perfil del visitant de Calp és el d'un turista jove amb estudis universitaris, sense aclaparaments econòmics i que anteposa la qualitat al preu. De fet es calcula que la despesa diària del turista a Calp, excloent allotjament, transport i paquet turístic, seria de 57'18 euros per persona i dia.

Pel que fa al tipus d'allotjament, predomina amb un 49'09% l'habitatge llogat, seguida de l'habitatge en propietat i l'allotjament en hotels de 4 o més estels. Quant a la reserva en els establiments hotelers predomina l'ús de cercadors i comparadors de preu online mentre que en els càmpings predomina la reserva directa.

El turista de Calp segueix sent familiar i de parella amb una durada mitjana d'estada de 17 dies. El turista nacional utilitza el vehicle propi per a desplazar-se a Calp i el turista estranger, sobretot belgues i britànics, utilitzen l'avió. La motivació de la visita a Calp és la platja (80'40%) i el clima (76'22%), li segueixen els recursos naturals (32'29€), visitar a familiars o amics (18'34%), l'oci nocturn (12'61%), tindre un habitatge a Calp(12'60%) i l'oferta de restauració (11'08%).

L'oferta turística està molt bé considerada, els recursos més valorats són les platges, l'ambient i els recursos naturals i quant als serveis bàsics es valora positivament la seguretat, l'equipament dels hotels, els serveis d'informació i la neteja. No obstant açò es valora negativament el tràfic i l'aparcament. Amb tot Calp rep una nota mitjana de 8'38 sobre 10 dels seus turistes.

Una altra dada significativa és la percepció, per part dels empresaris, que la paralització de la construcció i la seua substitució per l'activitat turística ha millorat la qualitat de vida de residents, i que s'ha demostrat la capacitat de la indústria turística d'assumir el paper de motor econòmic.

L'estudi finalitza amb un intent de quantificar els turistes que arriben anualment a Calp, donades les limitacions de realitzar aquest càlcul mitjançant l'estudi del consum d'aigua, llum i producció de residus per la dificultat de destriar entre turista i resident, s'ha calculat sobre la base del nombre de visitants de les oficines de turisme (110.000 persones), partint d'aquest guarisme i atenent al fet que un 32'6% dels turistes passen pels punt d'informació, s'estima que Calp rep al voltant de 336.000 turistes anuals

Imatge