De bestudering van vraag en aanbod in het toerisme van 2016 levert gegevens op die een voortdurende groei van de bezetting laat zien en en hoge tevredenheidsgraad van de toerist. Sinds 2014 is de gemiddelde jaarlijkse bezetting van 58% naar 69,65% in 2016 gegaan. Dit zijn enkele van de gegevens die in het rapport Studie van Vraag en Aanbod staan, uitgevoerd door het bedrijf PG Turística. De Afdeling Toerisme onder leiding van Jan Van Parijs heeft dit vandaag openbaar gemaakt.

Het document, dat kan worden geraadpleegd op de website van de Afdeling Toerisme, is een röntgenfoto van de marktsituatie en het toeristische cluster van de gemeente. Het profiel van de bezoeker van Calp is dat van een jonge toerist met een universitaire stude die niet erg op geld hoeft te letten en kwaliteit belangrijker vindt dan een lage prijs. Er is berekend dat een toerist in Calp dagelijks 57,18 euro per persoon per dag besteedt zonder meerekenen van accommodatie, vervoer en pakketreis.

Wat betreft het type accomodatie overheerst de huurwoning met 49,09%, gevolgd door een woning in eigendom en accommodatie in een hotel met 4 of meer sterren. Betreffende hotelreserveringen overheerst het gebruik van zoekmachines en prijsvergelijkingssites terwijl bij campings overheersend rechtstreeks wordt gereserveerd.

De doorsneetoerist van Calp maakt deel uit van een gezin of een stel, de gemiddelde verblijfsduur is 17 dagen. Binnenlandse toeristen gebruiken een eigen voertuig om naar Calp te komen en de buitenlandse toeristen, vooral Belgen en Britten, gaan met het vliegtuig. Redenen om Calp te bezoeken zijn het strand (80,4%) en het klimaat (76,22%), gevolgd door het natuurschoon (32,29%), familie- en vriendenbezoek (18,34%), het nachtleven (12,61%), bezit van een huis in Calp (12,6%) en het aanbod aan restaurants (11,08%).

Het toeristische aanbod wordt als zeer goed beoordeeld, de meest gewaardeerde zaken zijn de stranden, de sfeer en het natuurschoon. Wat betreft basisvoorzieningen worden de veiligheid, de uitrusting van de hotels, de informatiediensten en de reinheid positief gewaardeerd. Het verkeer en parkeren worden echter negatief beoordeeld. Al met al krijgt Calp van zijn toeristen een 8,38 als rapportcijfer op een schaal van 1-10.

Een ander belangrijk gegeven is de perceptie van de ondernemers dat het stilleggen van de bouw en de vervanging door toeristische activiteit de levenskwaliteit van de bewoners heeft verbeterd. Dit toont aan dat de toeristenindustrie de rol van economische motor aankan.

De studie eindigt met een poging het aantal toeristen dat elk jaar naar Calp komt, te becijferen. Vanwege de beperkingen om dit te berekenen door middel van bestudering van het water- en stroomgebruik en de afvalproductie omdat het moeilijk is toeristen en bewoners te onderscheiden, is het berekend op basis van het aantal bezoekers van de VVV-kantoren (110.000 personen). Uitgaande van dit cijfer en met inachtname van dat 32,6% van de toeristen langs een informatiepunt gaat, schat men dat Calp jaarlijks 336.000 toeristen ontvangt.

Afbeelding