In overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (GDP R) en Organieke Wet (ES) 3/2018 van 5 december (LOPD), informeren wij u dat de gemeenteraad van Calpe verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens. De persoonlijke gegevens die u via de website invoert zijn verplicht voor opname in het "Gebruikersbestand van de toeristische website van Calpe", en de eigenaar van de gegevens is verantwoordelijk voor de juistheid ervan.

Het doel van voornoemd bestand is het beheer van de gebruikers van de website voor de toegang tot de verschillende diensten van de website en de verzending van toeristische promotieberichten via e-mail. De legitimiteit voor het gebruik van gegevens is gebaseerd op de uitvoering van een contract of de levering van diensten. De gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven, tenzij dit wettelijk verplicht is. De gegevens zullen worden vernietigd zodra u uw annulering meedeelt en/of zodra de wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken. Belanghebbenden kunnen hun recht op toegang, rectificatie, schrapping, vergetelheid, overdraagbaarheid en beperking van de verwerking uitoefenen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan het volgende adres: Pza. del Mosquit, s/n. 03710 Calp, Alicante.

Uw gegevens zullen worden verwerkt met het oog op het beheer van de communicatie via e-mail over de geleverde diensten of de door de verantwoordelijke uitgevoerde activiteiten.