En l'última sessió plenària, la corporació municipal va aprovar per unanimitat l'habilitació definitiva de la platja de les Urques com a platja per a gossos. Al gener de 2017 va entrar en vigor el text de l'ordenança per la qual en aquesta platja es permetia l'accés i bany de cans, no obstant açò, una disposició transitòria va establir un període de sis mesos de prova després dels quals quedava en suspés per a, després dels oportuns estudis i informes derivats del seguiment del desenvolupament de l'experiència, ser sotmesa la seua continuïtat a l'aprovació de l'Ajuntament.

Del seguiment realitzat durant la vigència de l'habilitació com a platja apta per al bany de gossos, es desprèn que l'espai s'ha mantingut en bones condicions, sense observar-se major brutícia que en anys anteriors. Per açò, el Departament de Medi ambient va proposar aprovar la continuïtat de l'habilitació de la Cala de les Urques com a platja on es permeta la permanència i bany de gossos.

L'aprovació definitiva suposa prohibir l'accés a aquesta zona des de Puerto Blanco donada la inestabilitat del penya-segat així com per la situació jurídica del port en l'actualitat. A més s'indicarà convenientment l'accés des de la urbanització Maryvilla i es millorarà aquest accés. També està previst la instal·lació d'elements propis d'una platja d'aquestes característiques. També s'intensificarà la neteja encara que queda provat que la presència de gossos en aquesta cala no afecta especialment a la seua higiene.

El regidor de Medi Ambient, Jan Van Parijs, ha destacat que “donem compliment a l'ordenança i Calp comptarà amb una platja per a gossos de manera continuada, falta millorar la senyalització de l'accés però la platja per a gossos, tan demandada, ja és una realitat”.

En 2016 Calp va realitzar una campanya de participació ciutadana en la qual es va consultar als veïns sobre la conveniència d'habilitar un espai per a gossos en el litoral, la majoria dels enquestats es va mostrar favorable a l'habilitació d'aquest espai. Açò va portar a modificar l'Ordenança d'ús i gestió del Litoral.

Imatge
  • Calp Comptarà Amb Una Platja Per A Gossos de Manera Definitiva