Situada en el Tosal de La Cometa, es tracta d'un conjunt d'interès històric-religiós, format per edificacions d'una antiga masia fortificada construïda a finals del s. XVII o principis del S. XVIII.

S’estima que l’Ermita, construïda sota l’advocament de S. Joan Baptista, va ser l’oratori particular de les fortificacions de la zona rural de La Cometa.

Davant de l’Ermita es troben dos “riu-rau” i queden tres pous; un d’ells conserva la coberta cònica, un arjup i un sistema de recollida pluvial.

Ací es celebren cada any les festes de San Joan, el 24 de Juny.