KITESURFERS

Els practicants han de:

1. Respectar els altres usuaris de la platja.

2. És obligatori posseir una assegurança de responsabilitat civil amb màxima cobertura.

3. És obligatori que el seu material estigui previst d'un sistema de seguretat que permeti treure instantàniament la tracció de la milotxa sense perdre-la.

4. Vola la milotxa en terra el menor temps possible abans de començar a navegar.

5. La zona d'accés la compartim amb els que passegen per la platja. Només la farem servir el temps necessari per entrar i sortir de l'aigua.

6. Navegueu només a la zona senyalitzada a aquest efecte i sense envair mai la zona de banyistes.

7. Dins de la zona delimitada per kite, els mes inexperts navegueu a la dreta de la platja.

8. Navegueu sempre amb algú amb experiència en terra que li vigili i l'ajudi a aixecar i baixar el seu kite.

9. Eviteu navegar amb vents de terra a ratxes o molt forts.

10. Sigui solidari amb els altres i sempre estigui disposat a ajudar a qui pugui necessitar-ho.

11. Eviteu provocar queixar de tercers que puga comprometre la llibertat d'usar els kites a les nostres platges.

12. Si s'observa algú actuant irresponsablement, sense respectar alguna de les presents normes no dubte en parlar amb ell, fins i tot denunciar-ho si fos necessari.

13. Revisa el teu material, abans de navegar.

14. Evitar estar a la sorra realitzant maniobres amb la milotxa, per evitar accidents.

15. Quan un estel aquest a la sorra, desconnectarem les línies i col·locarem la botavara a la banda de la milotxa i lassegurem col·locant sorra al damunt.

16. Aixecar la milotxa sempre mirant a la mar, mai cap terra per evitar arrosegaments involuntaris contra la paret.

17. Els kiters practiquen sota la seua pròpia responsabilitat.


ESPECTADORS

Procureu estar sempre darrere dels kiters i mai a vent.

- No travesseu la zona on es posa el material, s‘aixequen les milotxes i de sortida a l'aigua.

No intentin recuperar les línies o barres duna milotxa que se li hagués escapat al seu pilot.

- Si voleu aprendre aquest esport, mai aprengueu sols. Adreceu-vos a una escola oficial o a club local on us facilitaran tota la informació


zona kite