Onze vis is een product van de broederschap van Calpe, . Onze vis bezit diverse eigenschappen en een kwaliteit die men moet waarderen en promoten. Voor deze reden hebben de gilde en het gemeentehuis “CREAMA” enkele jaren geleden de campagne “Peix de Calp” opgericht, die samen met andere initiatieven bijdroeg in de creatie van een kwaliteitsembleem zodat enkele handelszaken over het symbool “Peix de Calpe” beschikten en wat garandeerde dat de vis ontscheept en verkocht werd in de vismijn van Calpe.

In de eerste editie van deze campagne hebben ongeveer 20 vestigingen zo een embleem ontvangen , dat zich had ontwikkeld als een kwaliteitsmerk. Reeds in de tweede editie was het aantal vestigingen die de “Peix de Calp” verhandelden aanzienlijk gestegen.

Geaccrediteerde instellingen Peix de Calp