Afbeelding

De afdeling Toerisme van de gemeenteraad van Calp heeft een campagne gelanceerd om verantwoord en duurzaam toerisme in de stad te bevorderen. Het initiatief, dat gericht is op inwoners, zakenmensen en toeristen, is dan ook bedoeld om mensen bewust te maken van het belang van duurzaam toerisme als weg naar de economische, sociale en culturele ontwikkeling van de stad.

De campagne zal in de eerste fase vooral gericht zijn op de bewoners en daartoe zijn mupi's, radio spots, posters voor de pers en video's die via sociale netwerken zullen worden verspreid, ontwikkeld.

Dit is een van de strategieën die zijn opgenomen in het Strategisch Plan voor Toerisme, een document dat onlangs door de voltallige gemeenteraad is goedgekeurd. Daarin wordt de routekaart voor het toerisme uitgestippeld om van de gemeente een meer concurrerende en duurzame bestemming te maken, en dat het toerisme een impact zal hebben op een betere levenskwaliteit voor de burgers.

Bovendien wordt dit initiatief ontwikkeld in overeenstemming met de beginselen van de Valenciaanse Ethische Code, waar Calp zich sinds 2017 bij heeft aangesloten, ter bevordering van toerisme op basis van gastvrijheid en waarden als warmte, respect, inclusie, duurzaamheid en professionalisme.