Het Bestuur van het natuurpark Penyal d´Ifac is voor het eerst sinds meer dan een jaar opnieuw bijeengekomen. De bijeenkomst diende als eerste contact tussen de Bestuursleden, voorgezeten door Guillermo Sendra, en verder bestaande uit vertegenwoordigers van de Generalitat Valenciana, en de directeur van het Natuurmonument, Antoni Marzo, van de zijde van de Gemeente, de raadslieden Ana Perles, Santos Pastor en Jan Van Parijs en gemeentelijke experts, zoals ook vertegenwoordigers van de Universitat d’ Alacant, van natuurbeschermingsverenigingen, van de Berg- en Klimsportfederatie en van de Spaanse Ornithologievereniging. 

Op de agenda stond onder andere de presentatie van de managementrapporten van 2014 en 2015, die het aantal bezoekers te kennen gaven: 122.264 in 2014 en 115.417 bezoekers in 2015. Bovendien bleek uit de documenten dat de Penyal d’Ifac een nieuw paar slechtvalken herbergt aan de Noordkant van de rots, nadat er al tijden geen melding meer gemaakt was van de aanwezigheid van deze vogelsoort op Ifac. In het park zijn ook opnieuw nesten gemaakt door Kuifaalscholvers.

De Algemeen Directeur van het Natuurmonument, Antoni Marzo, merkte op dat de herstelwerkzaamheden aan de toegangsweg tot de top begonnen zijn, met een termijn van uitvoering van drie maanden en ingeschatte kosten van ongeveer 60.000 euro. De werkzaamheden beginnen met het omhoogbrengen van de materialen en het plaatsen van bewegwijzering en het aanbrengen van levenslijnen die het mogelijk moeten maken om veilig te werken.

Daarnaast werden tijdens de vergadering andere zaken besproken, zoals het opzetten van een informatiekantoor voor toeristen binnen het park, het aanpassen van de parkeerzone bij de toegang van het park door de Gemeente of de opname van het MARQ (Provinciaal Archeologisch Museum van Alicante) in het Bestuur. Er werd ook melding gemaakt van het feit dat het park nog geen directeur-conservator heeft, aangezien die positie op dit moment niet ingevuld zal worden.

Afbeelding