Het nationale postbedrijf CORREOS heeft in het gerenoveerde postkantoor van Calp de poststempel gewijd aan de Penyal d'Ifac gepresenteerd. Aan de presentatie namen deel: de Directeur van het kantoor van CORREOS, Jesús Alonso; de Wethouder van Toerisme, Jan  van Parijs en de Directeur van het Natuurpark van de Peñón de Ifach, Guillermo Sendra Guardiola, en verder de President van de Filatelievereniging van Calp, José Ivars.

Na de presentatie van de poststempel heeft de directeur van het postkantoor van Calp aan de aanwezigen de renovatie van het kantoor getoond, dat sinds de laatste maanden omgebouwd is volgens het nieuwe model “Tu Correos”  (Jouw Postkantoor).

Na de presentatie van de poststempel zijn de eerste brieven met deze aan het natuurgebied gewijde zegel in circulatie gegaan. Dankzij deze poststempel kan de beeltenis van deze bekende enclave de hele wereld rondreizen, ook via het postnetwerk.

Deze poststempel is zo ontworpen dat filatelisten en klanten hun postverzendingen kunnen verrijken met het motief van de zegel, de plaats van herkomst en de verzenddatum. Bovendien zal hij permanent beschikbaar zijn ten kantore van CORREOS in Calp voor degenen die erom vragen op het moment van het realiseren van hun verzendingen.

De toeristische poststempels behoren tot een campagne die CORREOS gestart heeft in 2015. Sinds toen zijn diverse poststempels uitgegeven om mee te werken aan de verspreiding van de beeltenissen van emblematische plekken en festiviteiten van verschillende plaatsen, via hun postverzendingen.

De oorsprong van de poststempel komt voort uit het in onbruik raken van het frankeertarief, maar in de loop van de jaren heeft hij een andere waarde gekregen vanwege zijn relevante impact op de filatologische verzamelingen, aangezien de afdruk ervan grote gebeurtenissen, de waarden en de prestaties van onze samenleving tot uitdrukking brengt, hetgeen op zijn beurt de beeltenis en de aanwezigheid van de poststempel verstevigt.

Afbeelding