Las Salinas de Calpe bevinden zich in dezelfde stedelijke kern van de stad en dicht bij het natuurpark Peñón de Ifach. Het belang ervan voor vogels is duidelijk, aangezien ze tot 173 soorten hebben ontdekt, zowel broedende als migrerende, in zijn omgeving, waarvan de Flamingo een van de meest opvallende is.

Afbeelding
Meest voorkomende vogels
Wilde eend (Anas platyrhynchos)
 
Flamingo (Phoenicopterus roseus)
 
Waterhoen (Gallinula chloropus)
 
Grijze reiger (Ardea cinerea)
 
Lachmeeuw (Chroicocephalus ridibundus)
 
Ijsvogel (Alcedo atthis)
 
Witte pot (Tadorna tadorna)
 
Stilt (Himantopus himantopus)
 
Strandplevier (Charadrius alexandrinus)
 
Witte kwikstaart (Motacilla alba)
 
Kluut (Recurvirostra avosetta)
 
Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
 
Audouin's meeuw (Ichthyaetus audouinii)
 
Blauw Borst (Luscinia svecica)
 
Zwarthals Fuut (Podiceps nigricollis)
 

* We vermelden alleen de soorten die verband houden met het wetland, hoewel er veel andere soorten in de omgeving kunnen worden waargenomen, zoals hop, steenuil, klauwier…

Wanneer deze vogels observeren:
 

Het hele jaar

 

Maart / September

 

Oktober / Februari