Afdeling Toerisme van Calp onder leiding van Jan van Parijs schat dat de toeristische bezetting in de gemeente ongeveer 6% is gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Dit getal is het resultaat van een berekening op basis van diverse graadmeters die door de afdeling worden gehanteerd.

De conclusie van een studie die de afdeling heeft uitgevoerd, is dat de hotelbezetting van juli van 85,09 procent in 2016 naar 87,76% in 2017 is gegaan. In augustus ging deze van 92,91% naar 94,91%. Dit zijn iets hogere gegevens dan de regionale horecavereniging Hosbic noteerde (niet alle hotels in Calp maken deel uit van Hosbec).

Wat toeristische appartementen betreft, stelt nationaal instituut voor statistiek INE vast dat het aantal reizigers dat voor dit type verblijf in Calp koos in juli 22.567 uit personen bestond, 22% meer dan in 2016, en 21.221 in 2017, 9% meer dan vorig jaar.

Samen met de stijging van het aantal bezoekers valt het sterk gegroeide toeristische aanbod op dat dit jaar is geregistreerd. Dit komt door de opening van het nieuwe hotel Suitopía en vooral door de regularisatie van een groot aantal toeristische appartementen. Het INE schat dat het aantal appartementen in juli 122% en in augustus 171% steeg.

Jan van Parijs, wethouder van Toerisme, wijst erop dat een 6% hogere toeristische bezetting "een zeer positief gegeven is voor de Calpse economie want dit betekent honderden banen per maand erbij". Tegelijkertijd stelt hij vast dat ondanks het bestaan van een verbeterd bewustzijn van de sector, illegale verhuur nog steeds nadeel en oneerlijke concurrentie oplevert voor verhuur die wel aan de regels voldoet. Toeristenbelasting "zou slechts een straf zijn op legale toeristische verhuur". Hij voegt hieraan toe dat moet worden doorgegaan met eigenaren ervan te doordringen dat ze hun huurinkomsten moeten opgeven.

De bezoeken aan toeristische informatiepunten zijn in juli 17% afgenomen en in augustus 29%. Dit komt door de loyaliteit van de toeristen in Calp, die het plaatselijke aanbod reeds kennen. Ook verkleint groeiend gebruik van technologische apparaten de noodzaak van persoonlijke aanwezigheid. Feitelijk heeft 96 procent van de in VVV-kantoren ondervraagde toeristen de intentie om naar Calp terug te keren en 46 procent van de toeristen bezoekt van tevoren de website van de gemeente voor informatie over de bestemming. Daarbij geeft 81% van de ondervraagden het rapportcijfer 9 of 10 voor tevredenheid wat betreft Calp als toeristische bestemming.

Afbeelding