De “botanico Cavanilles” heeft de vegetatie vanaf 1971 bestudeerd en er zijn ongeveer 300 soorten wat een plantaardige gemeenschap vormt met belangrijke inheemse Valenciaanse waarden en waarvan enkele van de meest bedreigde soorten van de iberische flora . Wat de fauna betreft, valt de aanwezigheid van bepaalde vogels op zoals de valk Eleonor en de raaf of aalscholver die deel uit maken van de meer dan 80 soorten.

Onder de maritieme fauna en flora , tussen de rotsen bemerken we mos, algen, zwammen en diverse vissen. De belangrijke aanwezigheid van de koralen en van de algen wijst op de goede kwaliteit van het zeewater.